null

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

 

Цей договір між Фізичною особою-підприємцем Олійником Ярославом Сергійовичем, ІПН3475709038, запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2000740000000043655, в подальшому «Продавець», з одного боку, і будь-якою дієздатною фізичною особою, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію-оферту, далі «Покупець», з іншого боку, є договором купівлі-продажу і визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів покупцям (далі –«Договір»).

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу фізичних, дієздатних осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу суші, ролів або інших страв (далі «товар») дистанційним способом на умовах, що містяться в цій Оферті.

 

1.2. Замовлення Покупця - рішення Покупця замовити конкретний товар (далі «Товар») з переліку, представленого на сайті (розміщеному за веб-адресою https://budusushi.ua/) і, при необхідності, його доставку, оформлене на зазначеному сайті, через мобільний додаток «BUDUSUSHI», або в результаті дзвінка Продавцю (його представнику) за телефоном.Право на використання вказаного сайту, а також мобільного додатка, у Продавця є відповідно до Договору комерційної концесії № 2/10 від 15.10.2020 р., укладеному з Фізичною особою-підприємцем Радченко Вікторією Олегівною.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) Продавця будь-якій дієздатній фізичній особі (Покупцю) укласти даний договір купівлі-продажу товарів. Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

 

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення Замовлення Покупця.

 

2.3. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (Оферти).

 

2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови даної пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує, що:

 

2.4.1. Він цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (Оферти).

 

2.4.2. Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче в застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунківта інших документів.

Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мета обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

 

3. ЦІНА ТОВАРУ

 

3.1. Ціна на кожну позицію товару вказана на сайті, розміщеному за веб-адресою https://budusushi.ua/.

 

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.

 

3.3. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

 

3.4. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

 

3.5. Вартість доставки Товару, якщо вона необхідна Покупцю і допустима згідно з умовами доставки товару, розміщеними на зазначеному вище сайті в розділі «Доставка і повернення», є безкоштовною.

 

3.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів в оплату замовленого Товару.

 

3.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на зазначеному вище сайті в розділі «Доставка і повернення».

 

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем відповідно до п. 1.2 Договору способами, зазначеними на зазначеному вище сайті в розділі «Доставка і повернення».

 

4.2. У разі ненадання Покупцем при здійсненні замовлення Товару необхідної інформації, Продавець не несе відповідальності за виниклі в зв'язку з цим непорозуміння і труднощі по виконанню ним своїх зобов'язань за Договором.

 

4.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, наданої ним при оформленні Замовлення.

 

4.4. Договір між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту оформлення замовлення Покупця згідно п. 1.2 Договору.

 

5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

 

5.1. Порядок і умови доставки товарів вказані на зазначеному вище сайті в розділі «Доставка і повернення». Умова про доставку Товару, якщо така необхідна Покупцю, узгоджується сторонами при оформленні замовлення Покупця.

 

5.2. Самовивезення Товару. Якщо умову про доставку Товару не було погоджено при оформленні замовлення, Покупець забирає оплачений Товар в торговому магазині Продавця, визначеному Покупцем при оформленні замовлення, відповідно до режиму роботи магазину.

 

5.3. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця (в т.ч. в особі його представника) з моменту отримання останнім Товару.

 

5.4. Доставка Товару здійснюється відповідно до погоджених умов доставки, за рахунок Продавця, його представниками або із залученням третіх осіб (за допомогою кур'єрської доставки).

 

5.5. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника Продавця / кур'єра перевірити відповідність Товару замовленню.

 

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

 

6.1. Покупець має право відмовитися від Товару в будь-який час до його передачі, а після передачі Товару - в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

 

6.2. З огляду на те, що Покупець придбає продовольчий Товар, відповідно до закону України «Про захист прав споживачів» він не має права відмовитися від Товару належної якості.

 

6.3. Повернення Товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на зазначеному вище сайті в розділі «Доставка і повернення».

 

6.4. При відмові Покупця від Товару неналежної якості Продавець повертає кошти в розмірі вартості такого Товару.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

7.1. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлення та інших своїх зобов'язань в разі надання Покупцем при оформленні Замовлення недостовірної або помилкової інформації.

 

7.2. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

 

7.3. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком форс-мажорних обставин, таких як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, зобов'язана негайно повідомити про це іншу Сторону з наданням документального підтвердження відповідних обставин.

 

АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

 

Фізична особа-підприємець

ОЛІЙНИК ЯРОСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ

04112, м. Київ, вул. Ризька, буд. 8, кв.14

ІПН: 3475709038

п/р № UA983287040000026009054255093

в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

(ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 328704)

 

Пропозиція, яка міститься в даному публічному договорі набуває чинності
з моменту відкриття Продавцем магазину за адресою: м Київ, вул.
Малиновського Маршала, д. 15/3